JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

En rapport skriven av organisationer i Frankrike, Italien och Tyskland lyfter fram IEC-standarder som grund för industrins digitalisering, ofta kallad Industri 4.0. 

Rapporten”The Structure of the Administration Shell” handlar om den standardiserade och digitala representation av en tillgång (the asset). Tillgången och dess administrativa eller logiska skal bildar tillsammans en smart komponent- Det kan vara en motor eller förekomsten av en viss motor. Detta är grunden för interoperabiliteten mellan olika applikationer och för att man ska kunna göra en digital representation av systemet, en så kallad digital tvilling.

Industri 4.0 ses i rapporten som ett samspel mellan fyra aspekter: horisontell integrering i produktionen, vertikal integrering företaget, livscykelhantering och de människor som agerar i värdekedjan.

Rapporten behandlar alla typer av industriella processer inom samtliga industrisektorer. Den beskriver bakgrunden och formulerar ett antal krav på det administrativa skalet och på hur det bör vara uppbyggt för att vara användbart. Som illustration ges ett exempel på en anläggning för fyllning och packning av flaskor. Den utvecklar också behovet av klassning och identifiering och diskuterar olika behov (konstruktion, placering osv).

Rapporten kan laddas ner här (länk). 

SEK Svensk Elstandard noterar att rapporten framförallt lyfter fram några publikationer från den internationella standardiseringsorganisationen IEC som grund för ett fortsatt arbete med det administrativa skalet: standardserien IEC 61360 om dataelementtyper och tillhörande klassificeringsschema, den öppna databasen IEC CDD och den tekniska specifikationen IEC TS 62832-1. 
 

ANNONS:

Oktoberchansen

Vill du ha en Raspberry Pi – den populära enkortsdatorn från Farnell element14?
    Vi delar ut tio Raspberry Pi 3 Model B+ bland de som tecknar en ny prenumeration på Elektroniktidningen under september och oktober. Även trogna prenumeranter som förnyar sina uppgifter kan delta i kampanjen.
    Farnell element14 sponsrar kampanjen, som pågår fram till midnatt den 31 oktober.
    OBS glöm inte att kryssa i rutan för nyhetsbrev för att kunna vara med i utdelningen!
Prenumerera och delta!
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)