Skriv ut

Energimyndigheten har avsatt åtta miljoner kronor till svenska företag och forskare som arbetar med projekt inom området solceller och termisk solel. Utlysningen sker inom det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund.

Sammanlagt ingår femton europeiska länder och regioner i den europeiska utlysningen, som har en total budget på cirka 22 miljoner euro.

Energimyndigheten har ringmärkt åtta miljoner kronor för svenskt deltagande. Utlysningen har en tvåstegsprocess, där det första steget innebär att projektskisser ska vara inlämnade senast den 2:a oktober i år.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta september 2019.

För att kunna få stöd måste projektet:

• Minst ha ett svenskt deltagande företag

• Bestå av minst två oberoende parter från minst två länder som deltar i det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund. Minst en part måste vara från industrin.

• Pågå som mest 36 månader

• Uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land, vilket för svenska del är Energimyndigheten

På Solar-ERA.Net:s webbplats kan du läsa mer om utlysningens specifika krav (länk).

Kategori: Nyheter