Skriv ut

Ämnet används som mjukgörare och flamskyddsmedel i framförallt PVC-plast. I och med att ämnet är miljöfarligt har Kemi utnyttjat möjligheten att föreslå ett tillägg till RoHS-direktivet. 

– Vi är oroade över påverkan på miljön från mellankedjiga klorparaffiner. Ämnesgruppen är klassificerad som mycket giftig för vattenlevande organismer, både akut och kroniskt. Vi föreslår nu att halter över 0,1 procent av ämnena ska vara förbjudna i elektrisk och elektronisk utrustning, säger Kemi:s Johanna Löfbom i ett pressmeddelande.

Kemikalieinspektionen har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner inom EU:s RoHS-direktiv. Regelverket syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

– Detta innebär att Sverige är det första medlemslandet i EU som använder proceduren för att begränsa nya ämnen i RoHS-direktivet, säger Johanna Löfbom i pressmeddelandet.

Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bland annat elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning. Ämnesgruppen kan finnas till exempel i nätverkssladdar, och i sladdar till tv-apparater och hushållsmaskiner.

Kemi anser att det finns bättre alternativ även om det kan innebära högre kostnader. En samhällsekonomisk analys som Kemikalieinspektionen låtit göra visar dock att de extra kostnaderna för en begränsning av mellankedjiga klorparaffiner är relativt låga, både för industrin och för konsumenterna.

Kemis rapport finns här (länk).


 

Kategori: Nyheter