Skriv ut

Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen. Det har de fem ländernas regeringschefer kommit överens om och dessutom identifierat områden där samarbetet behöver intensifieras.

Förutom att äta surströmming och diskutera utrikes- och säkerhetspolitiska frågor så fanns samarbete med på dagordningen när Sverige var värd för nordiska ministerrådets möte i Örnsköldsvik den 21 och 22 maj. 

– Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen. Det skapar jobb och välstånd i våra länder, säger statsminister Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

Av avsiktsförklaringen (länk) framgår att länderna bland annat enats om att:
• Skapa nya testbäddar för 5G
• Koordinera tilldelningen av frekvensband för 5G
• Undanröja hinder för 5G som exempelvis svårigheter att hitta platser för nya basstationer och tillhörande antenner

Branschen välkomnar avsiktsförklaringen. I ett gemensamt uttalande skriver Telia, Tele2, TDC, Telenor, Ericsson, Nokia, Vodafone Iceland och Síminn att de är positiva till regeringarnas ambition att behålla en ledande position som digitaliserad region, men att detta kräver såväl betydande investeringar som lämpliga regler för spektrumtilldelning. 

– Ur ett svenskt perspektiv innebär det att vi måste skapa regler som tar bort den stora risk för monopolsituation inom 5G-utbyggnad som finns just nu. I nuläget har en operatör möjlighet att köpa hela den användbara delen av 700MHz-bandet, vilket skulle innebära utebliven konkurrens, säger Telenors vd Patrik Hofbauer i pressmeddelandet.
 

Kategori: Nyheter