Skriv ut

Genom att gifta samman kunskap från elnäts- och elbilsindustrin med expertis inom matematisk modellering av komplexa system ska smart elbilsladdning skapas. Det är Vattenfall och Cevt som inlett samarbete med Uppsala universitet, genom Swedish Electromobility Centre.

– Målet är att utveckla en matematisk modell för smart elbilsladdning som direkt kan användas av industrin, säger Joakim Munkhammar, projektledare vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Det snabbt ökande antalet laddbara bilar i Sverige ställer krav på att laddinfrastrukturen måste anpassas för det lokala elnätet så att det inte uppstår problem med stabiliteten.

Ett sätt att angripa detta är att introducera så kallad smart elbilsladdning – det vill säga laddning som flyttas över tid eller regleras i styrka för att kunna anpassas till bilanvändaren, det lokala eldistributionsnätet samt den lokala elanläggningen. Här kan det exempelvis handla om att matcha mot lokal produktion av solel och hushållselanvändning.

Forskare på Uppsala universitet ska undersöka potentialen för smart elbilsladdning och utveckla matematiska modeller för smart elbilsladdning som ska kunna tillämpas direkt i existerande och framtida system. De har fått medel för att utveckla elbilsladdning kompatibel med laddstandarden Annex D, vilken är ett tillägg till IEC 61518 – 1 och under utveckling.

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och och hybridfordon.

 

Kategori: Nyheter