Skriv ut

Inom Batterifondsprogrammet utlyser Energimyndigheten nu cirka 30 miljoner kronor. Pengarna ska gå till forskningsprojekt inriktade mot batteriåtervinning och mot batterier för elsystems- och fordonstillämpningar. Samverkan i olika konstellationer uppmuntras.

Batterifondsprogrammet stödjer forskning för utveckling av såväl batteriåtervinning som batterier för lagring och användning av förnybar energi i både elsystems- och fordonstillämpningar.

Projekt som finansieras inom utlysningen ska ha potential att bidra till att föra forskningsfronten framåt. Demonstration av teknik som redan finns på marknaden ingår inte.

Olika typer av samverkan uppmuntras speciellt inom programmet. Det kan exempelvis vara projekt där personer under en period arbetar inom akademin istället för inom näringslivet, eller tvärtom.

Likaså ses internationella samarbeten som mycket positivt. Det kan till exempel handla om samarbetsprojekt med Kina, Japan, Sydkorea, USA och Tyskland.

Sista ansökningsdag är den 28 november.

Här kan du läsa den fullständiga utlysningen (länk).
 

 

Kategori: Nyheter