JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Grekiska Think Silicon lanserar en krets för datorseende med integrerad acceleration för en specifik klass av artificiella neuronnät.

Att Think Silicon hade en krets för datorseende under utveckling blev inte känt förrän nu. Sedan tidigare tillverkar företaget grafikchips och skärmkretsar, båda i fyra storleksklasser.

Zoomar ut till den stora bilden    

Ett faltningsnät består av flera skikt som vart och ett letar efter mönster i bilden.

Det första skiktet tittar med förstoringsglas och upptäcker mönster på bildpunktsnivå, exempelvis mycket korta linjesegment i åtta olika vinklar.

Nästa skikt sätter samman nya mönster med objekten från det föregående skiktet som pusselbitar. 

I varje skikt växer storleken på pusselbitarna. Det sista skiktet sätter kanske samman pusselbitar som föreställer öron, näsa och mun till ett ansikte. Exakt vad pusselbitarna i de olika skikten representerar känner man normalt inte till eftersom dessa mönster i sig är något som nätet självt skapar under den fas som kallas träning.

Ibland kan man klippa ut och återanvända de första skikten i ett färdigtränat nät. De återstående skikten kan då snabbare tränas för en ny bildigenkänningsuppgift. Det fungerar om man under förstoringsglaset återfinner samma korta linjesegment, och så vidare, även i de nya bilderna.  

Kretsen heter Nema XNN* och företaget stämplar den som en ”inferensaccelerererad krets för datorseende  med låg effekt. Därutöver sägs den vara världens första i sitt slag. ”Inferenser” är vad neurala nät gör när de används för mönsterigenkänning.

Kretsen är optimerad för faltningsnät (CNN, convolutional neural nets) som är populära inom datorseende. Amerikanska Gyrfalcon gör detsamma i sin krets Lightspeeur som lanserades i början av veckan.

En prototyp av kretsen kommer att visas upp i företagets monter på mässan Embedded World – den startar i Nürnberg på tisdag – tillsammans med företagets grafikkretsar och utvecklingsverktyg.

En av flaskhalsarna i ett neuronchip är att slussa data till och från minnet i högt tempo. Här använder Think en patenterad teknik för realtidskomprimering.

Kretsen arbetar med åtta bitars precision och utför något som Think kallar för ”approximativa” beräkningar i sina Mac-enheter (multiply-accumulate). Dessutom finns optimeringar för att återanvända data.

Företagets fyra grafikkretsar heter Nema P, T, S och TS. De lika många skärmkretsarna heter DC-100, -200, -400 och -700.


FOTNOT
(*) Think Silicon kallar sin krets för ”NEMA®|xNN”. På Elektroniktidningen normaliserar vi stavningen enligt svensk redaktionell tradition. Vi tar bort symbolen för registrerat varumärke. Vi skriver ”Nema” för att visa för den som läser texten högt, att det ska uttalas som ett ord. Vi skriver ”XNN” för att det är så vi skriver förkortningar som ska utläsas bokstav-för-bokstav. Vi tar bort det vertikala strecket eftersom det inte har någonting att göra med namnet utan enbart – precis som de övriga skrivningsvarianterna som vi ändrar – är ett sätt för företaget att använda symboler för att rita en logotyp, och logotyper återger vi normalt inte i löpande text.

ANNONS:

Oktoberchansen

Vill du ha en Raspberry Pi – den populära enkortsdatorn från Farnell element14?
    Vi delar ut tio Raspberry Pi 3 Model B+ bland de som tecknar en ny prenumeration på Elektroniktidningen under september och oktober. Även trogna prenumeranter som förnyar sina uppgifter kan delta i kampanjen.
    Farnell element14 sponsrar kampanjen, som pågår fram till midnatt den 31 oktober.
    OBS glöm inte att kryssa i rutan för nyhetsbrev för att kunna vara med i utdelningen!
Prenumerera och delta!
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)